Po co pisać, jak można zlecić?

Przy takiej czynności jak pisanie prac dyplomowych warto pamiętać o zasadzie dotyczącej przytaczania fragmentów wcześniejszych własnych publikacji. Jeżeli przytoczone z wcześniejszych dzieł teksty będą obejmowały więcej niż dwadzieścia procent zawartości merytorycznej nowego tekstu to całość zostanie uznana przez recenzenta za autoplagiat.

Byle nie plagiat!

Bardzo istotne jest, więc koncentrowanie się na rozmaitych aspektach formalnych, z jakimi wiąże się pisaniem prac dyplomowych. także takimi jak opracowywanie bibliografii i przypisów. Jeżeli autor zamierza przytoczyć czyjąś myśl, ideę, bądź tezę to nie może oznaczyć jej numerem strony w danej publikacji. Wystarczy podać jedynie autora. Nawet, jeżeli student interpretuje, bądź tylko korzysta z myśli innego autora, to wówczas również musi to być wyrażone za pomocą przypisu.

logo.png

Published on Wednesday, October 10 2012 by admin admin